top of page

2016- 2018
Alumni

Polaroid Frame.png
Polaroid Frame.png
Blanca Baeza
Spring 2017
Cindy Lien
Spring 2017
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
 • LinkedIn
Cindy Lien Headshot - Cindy Lien.jpg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
 • LinkedIn
Polaroid Frame.png
Nancy Lien
Spring 2017
9C96F07D-5CBC-483B-8210-D7ED072D9682 - Nancy Lien.jpeg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
 • LinkedIn
Polaroid Frame.png
Abby Eschler
Spring 2018
79E16ACC-0C7E-41E1-94C1-02B72327BF94 - Abby Eschler.jpeg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
 • LinkedIn
bottom of page